فروشگاه ترشیجات

اطلاعات تماس :


آدرس اینستاگرام:  ardbit_savory


شماره تماس:   09155104977


ارسال به تهران و مشهد


کد فروشنده : ard000008ترشی خانگی شور
قیمت: 20 هزار تومان

10,000 تومان + 20 اردبایت
ترشی سالاد
قیمت: 20 هزار تومان

10,000 تومان + 20 اردبایت
ترشی لیته
قیمت: 20 هزار تومان

10,000 تومان + 20 اردبایت
پک سه تایی ترشی
قیمت: 20 هزار تومان

10,000 تومان + 20 اردبایت