فروشگاه مواد غذایی

اطلاعات تماس :


آدرس اینستاگرام:   stor_ardbit_golestan


شماره تماس:   09119770025


ارسال به سراسر کشور


کد فروشنده : ard000045برنج دم سیاه درجه 1 شمال
قیمت: کیلویی 25 هزار تومان

21,000 تومان + 20 اردبایت
برنج فجر درجه 1 شمال
قیمت: کیلویی 17 هزار تومان

15,000 تومان + 10 اردبایت
برنج فجر درجه 2 شمال
قیمت: کیلویی 16 هزار تومان

14,000 تومان + 10 اردبایت