نان داغ کباب داغ طاها

اطلاعات تماس:


شماره تماس:   09192708010


ارائه در تهران ، محدوده بازار تهران


کد فروشنده : ard00029eکوبیده
قیمت: 17 هزار تومان

15 هزار تومان + 10 اردبایت
جوجه
قیمت: 17 هزار تومان

15 هزار تومان + 10 اردبایت
بال و کتف
قیمت: 10 هزار تومان

8 هزار تومان + 4 اردبایت