رستوران منفرد

اطلاعات تماس:


شماره تماس:   09124421657


ارائه در تهران ، محدوده خیابان شیخ هادی


کد فروشنده : ard00011cچلو خورشت قیمه و قرمه
قیمت: 12 هزار تومان

10 هزار تومان + 10 اردبایت
چلو جوجه
قیمت: 15 هزار تومان

13 هزار تومان + 10 اردبایت
چلو مرغ
قیمت: 20 هزار تومان

18 هزار تومان + 10 اردبایت
چلو لقمه
قیمت: 14 هزار تومان

12 هزار تومان + 10 اردبایت