پیتزا و ساندویچ انزو

اطلاعات تماس:


شماره تماس:   09365727063


ارسال به : تهران ، محدوده شهرک محلاتی


کد فروشنده : ard000105ساندویچ بندری
قیمت: 10 هزار تومان

8,000 تومان + 10 اردبایت
ساندویچ ژامبون تنوری
قیمت: 15 هزار تومان

12,000 تومان + 10 اردبایت
ساندویچ کوکتل
قیمت: 10 هزار تومان

8,000 تومان + 10 اردبایت
ساندویچ بلغاری
قیمت: 12 هزار تومان

10,000 تومان + 10 اردبایت
پیتزا ویژه انزو
قیمت: 29 هزار تومان

27,000 تومان + 10 اردبایت
پیتزا قارچ و گوشت
قیمت: 25 هزار تومان

22,000 تومان + 10 اردبایت
پیتزا مخصوص
قیمت: 20 هزار تومان

18,000 تومان + 10 اردبایت
پیتزا مخلوط
قیمت: 18 هزار تومان

15,000 تومان + 15 اردبایت
پیتزا پپرونی
قیمت: 22 هزار تومان

19,000 تومان + 15 اردبایت
پیتزا قارچ و مرغ
قیمت: 24 هزار تومان

22,000 تومان + 10 اردبایت
پیتزا قارچ و پنیر
قیمت: 24 هزار تومان

22,000 تومان + 10 اردبایت
پیتزا سبزیجات
قیمت: 19 هزار تومان

16,000 تومان + 15 اردبایت
پیتزا مارگاریتا
قیمت: 21 هزار تومان

18,000 تومان + 10 اردبایت
پیتزا رست بیف
قیمت: 30 هزار تومان

27,000 تومان + 10 اردبایت